Drukuj

DZIENNIK URZĘDOWY

Ministra Zdrowia

Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 15

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU REJESTRACJI

PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH
I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
z dnia 13 marca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

według stanu na dzień 1 stycznia 2015 r

Załączniki:
Pobierz plik (MZ_poz.15_UrzWykLek_16.03.2015.pdf)MZ_poz.15_UrzWykLek_16.03.2015.pdf[ ]8191 Kb