oprogramowania medyczne

Serwis oprogramowania medycznego Optimed24 firmy Comarch

Funkcjonalności

 • rejestracja pacjentów (bezpośrednia, telefoniczna, online)
 • gabinet - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
 • rozliczenia NFZ
 • obsługa działalności komercyjnej
 • analizy i raporty - sprawne zarządzanie i efektywne wykorzystanie zasobów
 • punkt pobrań - automatyczny obieg zleceń i wyników badań w postaci elektronicznej
 • rehabilitacja - planowanie cyklów rezerwacji
 • medycyna pracy - kompleksowa obsługa świadczeń
 • integracjaL Comarch ERP Optima, Comarch BI, RIS, LIS, portale promujące lekarzy

Kompleksowe zarządzanie

Zarządzanie relacjami z pacjentami, podwykonawcami oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Wspomaganie procesów decyzyjnych

Podejmowanie działań korygujących i efektywne zarządzanie zasobami na bazie analiz i raportów.

Nowoczesność

Dodatkowa promocja specjalistów i przychodni w internecie, dzięki rejestracji online i integracji z portalami promujuącymi lekarzy.

Automatyzacja procesów

Sprawne rozliczanie się ze współpracownikami, kontrahentami oraz szybki obieg dokumentów: zleceń, skierowań, wyników badań. 


Optimed24 dla AOS/POZ

Obsługa jednostek realizujących świadczenia z zakresu m.in. POZ, KAOS i AOS. Integracja z systemem eWUŚ. Dzięki Optimed24 możliwa jest automatyzacja procesu rozliczenia, wykrywanie i sygnalizowanie błędnie wprowadzonych danych oraz sprawne korygowanie rozliczeń. 

Rozliczenia z NFZ

Sprawozdawczość z Optimed24 to szybka, prosta i intuicyjna praca. Stworzenie raportu dla NFZ sprowadza się do weryfikacji i wskazania przedziału czasu, dla którego chcemy wygenerować rozliczenie. System automatycznie przenosi dane rozliczeniowe do sprawozdań, umożliwiając także weryfikację przesłanych danych.

Integracja eWUŚ

Prowadzenie rozliczeń na podstawie informacji o uprawnieniach świadczeniobiorców otrzymanych z systemu eWUŚ. Możliwość grupowej weryfikacji pacjentów zarejestrowanych na dany dzień.

Niezawodność

Optimed24 zapewnia wgląd do pełnej historii komunikacji z NFZ oraz czytelne wykrywanie i sygnalizowanie błędów w rozliczeniach. System jest na bieżąco aktualizowany do obowiązujących wymogów prawa.

Dostęp do danych

Raz wprowadzone w system dane medyczne są zarchiwizowane i dostępne dla lekarzy w kontekście leczenia pacjentów:

 • dane medyczne z wizyty lekarskiej (rozpoznania, wyniki badań, przepisane leki, dane ze skierowań)
 • dane osobowe pacjenta
 • dane dot. uprawnień, złożone deklaracje
 • aktualne kolejki oczekujących